logo

  Ty Trng Răng

 •  Ti nhà (hai ng thuc, máng ty, hướng dn cách ty) 
  800.000đ
 •  Ti phòng (BS trc tiếp ty bng thuc và đèn Laser) 
  1.500.000đ
 • Phục Hình Cố Định 

 •  S kim loi 
  1.200.000đ
 •  S không kim loi 
  4.000.000đ
 •  S Laminate 
  5.000.000đ
 • Phc Hình Tháo Lp

 • Khung b
  2.000.000đ
 • Răng (tính tiền tối thiểu 3 răng)
 • *   Răng Composite
  450.000đ
 • *   Răng nhựa Việt Nam
  300.000đ
 • Cha Răng

 • Trám răng 
  100.000đ-200.000đ
 • *   Đắp mặt răng
  300.000đ
 •  Cha ty 
 • *   Răng 1 chân (răng cửa)
  300.000đ
 • *   Răng cối nhỏ
  500.000đ
 • *   Răng cối lớn
  700.000đ
 • Cùi gi (tái to thân răng) 
  200.000đ
 • Cùi gi cht gài 
  300.000đ
 • Nh Răng

 • Nh răng sa lung lay
  miễn phí
 •  Nh răng sa có gây tê 
  50.000đ
 • Nh răng thường 
  100.000đ-300.000đ
 •  Nh răng tiu phu 
  500.000đ-1.000.000đ
 • Nha Chu

 •  Co vôi răng 
  100.000đ-200.000đ
 •  No nha chu hai hàm 
  500.000đ-1.000.000đ